HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAŁOPOLSKA Spółka komandytowa

ul. Stoczniowców 5, 30-709 Kraków

tel: 12 255 67 00
fax: 12 255 67 01

NIP 679-30-25-089, REGON 121112538 nr-rej. GIOŚ E0012896WBW

KRS 0000344851 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WSCHÓD Spółka komandytowa

Bilcza, ul. Kielecka 11, 25-026 Morawica

tel: 41 335 26 00
fax: 41 345 46 66

NIP 959-19-27-695, REGON 260474268 nr-rej. GIOŚ E0014397WZ

KRS 0000387318 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PODKARPACIE Spółka komandytowa

ul. St. Trembeckiego 5B, 35-234 Rzeszów

tel: 17 852 61 61
fax: 17 862 29 82

NIP 517-03-57-927, REGON 180782388 nr-rej. GIOŚ E0015226WBW

KRS 0000401706 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GÓRNY ŚLĄSK Spółka komandytowa

ul. Boczna 6, 44-240 Żory

tel: 32 435 90 16
fax: 32 435 98 24

NIP 651-17-13-804 , REGON 242782771

KRS 0000402232 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DOLNY ŚLĄSK Spółka komandytowa

ul. Szczecińska 17-21, 54-517 Wrocław

tel: 71 358 37 40
fax: 71 353 58 18

NIP 894-30-35-364 , REGON 021753217

KRS 0000401431 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KUJAWSKO-POMORSKIE Spółka komandytowa

ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz

tel: 52 323 34 50
fax: 52 323 34 78

NIP 524-27-51-451 , REGON 146134291

KRS 0000421172 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy

HYDROSOLAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WARSZAWA Spółka komandytowa

ul. Sokołowska 15 Janki, 05-090 Raszyn k/ Warszawy

tel: 22 720 50 51
fax: 22 720 13 20

NIP 524-27-51-445, REGON 146128439

KRS 0000420423 Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy