Grupa pompowa GPSN… Pojedyncza wyposażona została w następujące urządzenia niezbędna do maksymalnego ułatwienia montażu i eksploatacji instalacji:

  • dwa kulowe zawory odcinające zintegrowane z zaworem zwrotnym
  • pompa obiegowa Wilo TOP-S 40/10 (GPSN 100) lub TOP-S 40/15 (GPSN 150)
  • manometr, zawór bezpieczeństwa 6 bar