Grupa pompowa GPSN… Podwójna wyposażona została we wszystkie urządzenia niezbędna do maksymalnego ułatwienia montażu i eksploatacji instalacji:

  • dwa kulowe zawory odcinające zintegrowane z zaworami zwrotnymi i termometrami,
  • pompa obiegowa WILO ST 15/11
  • grupa bezpieczeństwa z manometrem, zaworem bezpieczeństwa 6 bar,
  • regulator przepływu 1÷15 l/min z wskaźnikiem przepływu (rotametr), z zaworami do napełniania i płukania instalacji,
  • separator powietrza
  • wieszak do zamocowania naczynia przeponowego
  • izolacja termiczna obudowy
  • zawiesie naczynia przeponowego z wężem podłączeniowym