Grupa pompowa GPSN SINGLE znajduje zastosowanie w niewielkich instalacjach solarnych i instalacjach wschód-zachód.

Grupa pompowa składa się z następujących podzespołów:

  • kulowy zawór odcinający z termometrem,
  • zawór zwrotny,
  • pompa obiegowa WILO ST 15/4 (GPSN 40…)/ WILO ST 15/6 (GPSN 60…)
  • grupa bezpieczeństwa z manometrem, zaworem bezpieczeństwa 6 bar,
  • regulator przepływu 1÷15 l/min z wskaźnikiem przepływu (rotametr), z zaworami do napełniania i płukania instalacji,
  • izolacja termiczna obudowy.