Grupa pompowa GPSN… podwójna wyposażona została we wszystkie urządzenia niezbędna do maksymalnego ułatwienia montażu i eksploatacji instalacji:

  • dwa kulowe zawory odcinające zintegrowane z zaworami zwrotnymi i termometrami
  • pompa obiegowa WILO ST 15/4 (GPSN 40…)/ WILO ST 15/6 (GPSN 60…) lub WILO ST 15/7 (GPSN 70…)
  • grupa bezpieczeństwa z manometrem, zaworem bezpieczeństwa 6 bar
  • regulator przepływu 1÷15 l/min z wskaźnikiem przepływu (rotametr) z zaworami do napełniania i płukania instalacji
  • separator powietrza
  • izolacja termiczna obudowy
  • opcjonalnie – zawiesie naczynia przeponowego z wężem podłączeniowym