System sterowania Solter

System sterowania Solter składa się z 9 typów urządzeń, które odpowiednio połączone i zaprogramowane zapewniają sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe chłodzeniem, ogrzewaniem podłogowym, mieszanym lub grzejnikowym.
System daje możliwość różnicowania temperatur,  niezależnego programowania czasowego grzania / chłodzenia w dowolnie wybranych pomieszczeniach.

Zasadniczymi elementami systemu przewodowego są: moduł sterujący Solter T6 z podłączonymi regulatorami Solter Q1, Solter 2026 lub Solter SOLASQ7PRO oraz siłownikami Solter T1-NC zabudowanymi bezpośrednio na zaworach rozdzielaczy.

System bezprzewodowy sterowania stanowią: moduł sterujący Solter T6RX wraz z połączonymi radiowo regulatorami Solter Q1 TXT6 lub Solter 2026 TXT6 lub Solter SQ7PRO TXT6 oraz siłownikami Solter T1-NC zabudowanymi bezpośrednio na zaworach rozdzielaczy.

 

 

Moduł sterujący Solter T6

Moduł  SOLTER T6 przeznaczony jest do obsługi instalacji z ogrzewaniem podłogowym, grzejnikowym i mieszanym. Steruje  pracą siłowników  zamontowanych  na  rozdzielaczu zasilającym obwody ogrzewania podłogowego, grzejniki. Posiada  możliwość sterowania źródła ciepła i pompy obiegowej  (jeśli wszystkie obwody grzewcze są wyłączone, wyłączane po czasie wybiegu są także pompa i źródło ciepła)

Współpracuje  z  przewodowymi  regulatorami  pokojowymi  SOLTER  oraz siłownikami elektrotermicznymi normalnie zamkniętymi (NC) na napięcie 230 V.

 

Specyfikacja Dokumenty do pobrania Galeria

Nr artykułu: SOLAST6230

Podstawowe cechy i funkcje:

  • zasilanie 230V
  • montaż bezpośrednio w skrzynce rozdzielaczowej / na szynie DIN w szafce elektrycznej
  • 6 wejść do podłączenia regulatorów pokojowych – sterowanie maksymalnie sześcioma niezależnymi strefami grzewczymi
  • 6 wyjść do podłączenia siłowników NC230V. Do każdego z wyjść można podłączyć maksymalnie dwa równocześnie pracujące siłowniki (np. dwie pętle, dwa grzejniki tego samego pomieszczenia). Jeżeli w danej strefie znajduje się kilka obwodów grzewczych należy podłączyć jeden regulator
  • i wykonać odpowiednie zwory w gniazdach REG modułu T6
  • wyjście do sterowania pompy obiegowej zasilania rozdzielacza
  • wyjście do sterowania źródła ciepła (wyjście AUX – przełączne, bezna-pięciowe)
  • wyjście do zasilania następnego modułu T6 (jeśli jest potrzebna większa ilość kanałów, można spiąć dowolną liczbę modułów)
  • sygnalizacja diodowa załączenia siłowników (każdy niezależnie), pompy, źródła ciepła
  • wymiary (szer x wys x gł) mm: 270 x 95 x 50