Wzbiorcze naczynia przeponowe:

  • Wyrównanie zmian rozszerzalności cieplnej płynu solarnego w układach solarnych bez jego ubytków
  • Utrzymanie ciśnienia płynu solarnego układów grzewczych na określonym poziomie
  • Optymalizację warunków do rozprowadzenia ciepła bez strat
  • Samoczynne uzupełnianie płynu solarnego w układzie solarnym w przypadku ubytków poprzez drobne nieszczelności
  • Możliwość podwyższenia ciśnienia wstępnego naczynia poprzez dopompowanie części gazowej zbiornika
  • Możliwość obniżenia ciśnienia wstępnego naczynia za pomocą zaworu

Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze jest jednym z elementów zabezpieczających zamknięte układy instalacji solarnych. Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze mogą być stosowane we wszystkich typach systemów grzewczych (jeżeli parametry techniczne ich konstrukcji na to pozwalają).