Zestawy montażowe podstawowe i rozszerzające kolektorów Solter AMX

 

Dach skośny 25÷60° o konstrukcji drewnianej / betonowej: dowolne pokrycie

Zestaw montażowy podstawowy dla montażu 2 kolektorów Solter AMX
Zestaw rozszerzający dla montażu dodatkowo 1 kolektora Solter AMX

 

Przykład:
Dla zamocowania 5 kolektorów Solter AMX potrzebujemy 2 zestawy podstawowe i 1 rozszerzający.

 

Zobacz więcej produktów