Zestawy montażowe podstawowe i rozszerzające kolektorów Solter NX

 

Dach skośny 25÷60° o konstrukcji drewnianej / betonowej: dowolne pokrycie

Zestaw montażowy podstawowy dla montażu 2 kolektorów Solter NX 2.0
Zestaw rozszerzający dla montażu dodatkowo 1 kolektora Solter NX 2.0

Zestaw montażowy podstawowy dla montażu 2 kolektorów Solter NX 2.85
Zestaw rozszerzający dla montażu dodatkowo 1 kolektora Solter NX 2.85

Przykład:
Dla zamocowania 5 kolektorów Solter NX 2.0 potrzebujemy 2 zestawy podstawowe i 1 rozszerzający.

 

Zobacz więcej produktów